Make your own free website on Tripod.com

น้ำมะตูม

เครื่องปรุง

มะตูมแห้ง 200 กรัม
น้ำเปล่า 4 ลิตร


วิธีทำ
1. นำมะตูมแห้งไปปิ้งให้หอมหรืออบพอมีกลิ่นหอม นำมาแช่น้ำเปล่าไว้ 30 นาที - 1 ชั่วโมง เพื่อให้ มะตูมอ่อนตัวจะใช้เวลาในการต้มน้อยลง
2. ต้มน้ำแช่มะตูม แล้วกรองเอาแต่น้ำ
back