Make your own free website on Tripod.com

วุ้นมะพร้าวอ่อน

เครื่องปรุง

1. วุ้นผง 2 ช้อนโต๊ะ
2. น้ำเปล่า 5 ถ้วย
3. น้ำตาลทราย 1? ถ้วย
4. เนื้อมะพร้าวบดละเอียด 1 ถ้วย
5. น้ำมะพร้าว 1 ถ้วย

วิธีทำ

1. ผสมผงวุ้น น้ำเปล่าเข้าด้วยกันนำไปตั้งเคี่ยวประมาณ 20 นาที

2. ใส่น้ำตาลทราย พอน้ำตาลละลายยกลงกรองด้วยผ้าขาว นำวุ้นกลับไปเคี่ยวพอเดือด

3. ใส่เนื้อและน้ำมะพร้าวยกลง บรรจุใส่พิมพ์เป็นรูปองุ่น

back